10. Namen en adressen

10.1 Schoolbestuur

H. Mulder (voorzitter), Oude Rijksweg 372a, 7954 DV Rouveen, 0522-465876

J. J. Huls (2e voorzitter), Graspieper 12, 7951 VJ Staphorst, 0522-468520

R. Boessenkool (secretaris), Buitenstouwe 6b, 7951 PL Staphorst, 0522-262163

G. Kisteman (2e secretaris), Kon. Julianalaan 52, 7711 KN Nieuwleusen, 0529-484519

K. Ubak (penningmeester), Oude Rijksweg 50, 7951 DK Staphorst, 0522-464380

W. Slager, (2e penningmeester), Gemeenteweg 38, 7951 CN Staphorst, 0522-465353

A. de Boer (algemeen adjunct), Westeinde 108, 7771 CN Nieuwleusen, 0529-484128

W. de Haan, Maatslootweg 5, 7951 LG Staphorst, 0522-270623

K. Compagner, Costersland 42, 7951 HD Staphorst, 0522-465160

 

10.2 Administratie en secretariaat van de Scholen met de Bijbel

H. Hoek, Bergerslag 22, 7951 DS  Staphorst, 0522-460503  curie@wzstaphorst.nl

 

10.3 Medezeggenschapsraad

 

Oudergeleding

G. van den Belt-Talen, Jan Arendsland 4a, 7951 LD Staphorst, 06 - 21537540

H. van der Horst (voorzitter), Rechterensweg 28, 7951 KW Staphorst, 0522 - 460901

 

Personeelsgeleding

M.J. van Leeuwen, Boekweitveld 32, 7951 XE Staphorst, 06 - 21537540

G.M. van ’t Slot-Jumelet (secretaris), Tureluur 29, 8281 EX Genemuiden, 06 - 40694837

 

10.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 

Oudergeleding

J. Huls-Smit (HD), Oude Rijksweg 165a, 7951 ED Staphorst, 0522-460115

J. Bruintjes (WdZ), Sperwer 36, 7951 MG Staphorst, 0522-468952

R. Kooiker (ML), Beunteweg 2, 7951 LH Staphorst, 0522-291902

W. Hoeve (KWA), Oude Rijksweg 245j, 7954 EH Rouveen, 0522-750914

Vacature (PM)

 

Personeelsgeleding

G. Schra (HD), Van Veensveldweg 2, 7951 NL Staphorst

J. Brand (WdZ) (secretaresse), Gemeenteweg 105, 7951 CG Staphorst

J. W. Voorwinden (ML), K. Doormanstraat 53, 8281 DK Genemuiden

R. Bloemert-Mostert (KWA), Bosmansweg 59, 7711 HM Nieuwleusen

K.J. Scherpenisse (PM), Burg. Van Sandickstraat 36, 7711 HX Nieuwleusen           

 

10.5 Personeel

 

Leerkrachten

E. van Binsbergen-Meesters, Elzenlaan 5, 7954 EA Rouveen, 0522 - 291910

R. Bloemert-de Boer, J.C. van Andelweg 4e, 7951 DT Staphorst, 0522 - 701246

F.J. Bus, Weteringland 13, 7711 VC Nieuwleusen, 0529 - 483684

E. E. Dannenberg, Lange Jacht 12, 8309 BA Tollebeek, 06 - 22614906

H. van Dijk-Tempelaar, Leyenweg 10, 7957 NG De Wijk, 0522 - 443081

 

C. van Dorp-Prins, Nobelsingel 14, 8096 XZ Oldebroek, 0525 - 632983

G.J.P. Gelderblom, Oude Rijksweg 332, 7954 DT Rouveen, 06 - 22521044

B. Hoeve (directeur), Jan Arendsland 7, 7951 LD Staphorst, 0522 - 462678

H.G. Jongsma, Klaproos 18, 9363 LK Marum, 06 - 49496332

H. Keizer-Tuin, Gemeenteweg 205a, 7951 CK Staphorst, 0522 - 752152

 

C.E.J. Kroese-van Werven, Grachtenweg 3a, 8097 RD Oosterwolde, 0525 - 622401

M.J. van Leeuwen, Oude Rijksweg 32, 7951 DJ Staphorst, 06 - 42553621

M.D.M. Oolbekkink-Zijda, Boekweitkamp 4, 7961 AZ Ruinerwold, 06 - 46095475

G. Schra, Van Veensveldweg 2, 7951 NL Staphorst, 0522 - 462557

K.K. Snippe, Rosariumstraat 16, 8043 PK Zwolle, 06 - 29558672

 

C.M. Vos-van Manen, Gen. Eisenhowerlaan 59, 7951 AW Staphorst, 0522 - 463287

J.D. Vos (intern begeleider), Gemeenteweg 381-6, 7951 AW Staphorst, 06 - 83184595

G. de Witte-Haasjes, Esdoornlaan 14, 7954 ER Rouveen, 0522 - 291957

 

Onderwijsassistente

G.M. van ’t Slot-Jumelet, Tureluur 29, 8281 EX Genemuiden, 06 - 40694837

                                               

Logopediste                                                                               

T. Kruidhof-Troost, Bernagie 19, 7944 NP Meppel, 0522 - 492641

 

Interieurverzorgsters

F. Dunnink-Huisman, Oude Rijksweg 192, 7951 DP Staphorst, 0522 - 463806

A. Lonsain-Brakke, Gemeenteweg 159a, 7951 CH Staphorst, 0522 - 461971

R. Mulder-Klein, Vaartweg 3, 7951 RA Staphorst, 0522 - 263554

               

Hulp bij handwerken

J. Hoeve-Spiker, Jan Arendsland 7, 7951 LD Staphorst, 0522 - 462678

J. Mussche-Vos, Oude Rijksweg 105, 7951 EB Staphorst, 0522 - 465117

K. Tuin-Bloemhof, Rechterensweg 24a, 7951 KW Staphorst, 0522 - 263114

 

Onderhoudsmedewerker

J. Compagner, Russcherland 17, 7951 HK Staphorst, 0522 - 463618

 

10.6 Overige adressen

 

Inspectie van het Onderwijs

Info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

 

Vertrouwensinspecteur

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,

ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-111311

 

Interne vertrouwenspersoon

C.M. Vos-van Manen, Gen. Eisenhowerlaan 59, 7951 AW Staphorst, 0522-463287

 

Externe vertrouwenspersoon     

J. Mussche, Hoogeweg 24, 7951 DV Staphorst, 0522-463951

G. Russcher, Moddergatsweg 2, 7951 NN Staphorst, 0522-464785

 

Klachtencommissie

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 

E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl

 

Verkeersouder                                             

H. Tuin, Oude Rijksweg 178, 7951 DN Staphorst, 0522-464446

 

Schoolbegeleidingsdienst

Driestar-Educatief, Burg. Jamessingel, 2803 PD Gouda, 0182-540333                  

Regiokantoor Barneveld, Baron van Nagellstraat 136, 3771 LL Barneveld, 0342-425450

                      

Jeugdgezondheidszorg

G.G.D Zwolle, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle, 038-4281500

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel

Hoogeweg 30, 7951 DV  Staphorst, 0522-462447

 

Speciaal basisonderwijs

Eliëzerschool, Hasselterdijk 33, 8043 PD Zwolle, 038-4226078

 

Speciaal onderwijs

Obadjaschool, Willem Barentsstraat 72, 8023 WS Zwolle, 038-4540642

 

Zorgloket

Mw. G.J. van Dam, Baron van Nagellstraat 136, 3771 LL Barneveld, 0342-425450

 

Team Samenleving www.staphorst.nl/teamsamenleving

e-mailadres: teamsamenleving@staphorst.nl   0522-467466

420