10. Namen en adressen

10 Namen en adressen

 

10.1 Schoolbestuur

 

H. Mulder (voorzitter), Oude Rijksweg 372a, 7954 DV Rouveen, 0522-465876

J. J. Huls (2e voorz.), Graspieper 12, 7951 VJ Staphorst, 0522-468520

R. Boessenkool (secr.), Buitenstouwe 6b, 7951 PL Staphorst, 0522-262163

G. Kisteman (2e secr.), Kon. Julianalaan 52, 7711 KN N ieuwleusen, 0529-484519

K. Ubak (penningm.), Oude Rijksweg 50, 7951 DK Staphorst, 0522-464380

A. de Boer (alg. adjunct), Westeinde 108, 7771 CN Nieuwleusen, 0529-484128

W. de Haan, Maatslootweg 5, 7951 LG Staphorst, 0522-270623

W. Slager, Gemeenteweg 38, 7951 CN Staphorst, 0522-465353

K. Compagner, Costersland 42, 7951 HD Staphorst, 0522-465160

 

10.2 Administratie en secretariaat van de Scholen met de Bijbel

H. Hoek, Bergerslag 22, 7951 DS Staphorst, 0522-460503 curie@wzstaphorst.nl

 

10.3 Medezeggenschapsraad

 

Oudergeleding

G. van den Belt-Talen, Jan Arendsland 4a, 7951 LD Staphorst, 06 - 21537540

E. Nobel, Middenwolderweg 3a (voorzitter), 7951 EC Staphorst, 0522 - 462825

 

Personeelsgeleding

G.M. van 't Slot-Jumelet, Kievit 36, 8281 GG Genemuiden, 06 - 13128283

G.J.P. Gelderblom (secretaris), Biezenveld 78, 7943 MD Meppel, 06 - 22521044

 

10.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 

Oudergeleding

H. Mussche (PM), Gemeenteweg 400, 7951 PH Staphorst, 0522 - 441954

J. Mussche-Vos (HD), Oude Rijksweg 105, 7951 EB Staphors, 0522 - 465117

J. Bruintjes (WdZ), Sperwer 36, 7951 MG Staphorst, 0522 - 468952

Vacature KWA)

R. Kooiker (ML), Beunteweg 2, 7951 LH Staphorst, 0522 - 291902

 

Personeelsgeleding

J. Schoonhoven-Broekhuizen (PM), Westerakker 27, 8096 MP Oldebroek

G. Schra (HD), Van Veensveldweg 2, 7951 NL Staphorst

J. Brand (WdZ), Gemeenteweg 105, 7951 CG Staphorst

R. Bloemert-Mostert (KWA), Prins Clauslaan 48, 7711 KE Nieuwleusen

J. W. Voorwinden (ML) (secr.), K. Doormanstraat 53, 8281 DK Genemuiden

 

10.5 Personeel

 

Leerkrachten

E. van Binsbergen-Meesters, Elzenlaan 5, 7954 EA Rouveen, 0522 - 291910

R. Bkoemert-de Boer, J.C. van Andelweg 4e, 7951 DT Staphorst, 0522 - 701246

F.J. Bus, Weteringland 13, 7711 VC Nieuwleusen, 0529 - 483684

E.E. Dannenberg, Lange Jacht 12, 8309 BA Tollebeek, 06 - 22614906

H. van Dijk-Tempelaar, Leyenweg 10, 7957 NG De Wijk, 0522 - 443081

 

C. van Dorp-Prins, Nobelsingel 14, 8096 XZ Oldebroek, 0525 - 632983

G.J.P. Gelderblom, Biezenveld 78, 7943 MD Meppel, 06 - 22521044

B. Hoeve (directeur), Jan Arendsland 7, 7951 LD Staphorst, 0522 - 462678

H. Keizer-Tuin, Gemeenteweg 205a, 7951 CK Staphorst, 0522 - 752152

C.E.J. Kroese-van Werven, Grachtenweg 3a, 8097 RD Oosterwolde, 0525 - 622401

 

M.J. van Leeuwen, Oude Rijksweg 32, 7951 DJ Staphorst, 06 - 42553621

M.D.M. Oolbekkink-Zijda, De Pol 4, 8061 BK Hasselt, 038 - 4770517

G. Schra, Van Veensveldweg 2, 7951 NL Staphorst, 0522 - 462557

K.K. Snippe, Rosariumstraat 16, 8043 PK Zwolle, 06 - 29558672

C.M. Vos-van Manen, Gen. Eisenhowerlaan 59, 7951 AW Staphorst, 0522 - 463287

 

J.D. Vos (intern begeleider), Gemeenteweg 381-6, 7951 AW Staphorst, 06 - 83184595

G.H. de Vries, Achterweg 59, 8281 AT Genemuiden, 06 - 22782614

G. de Witte-Haasjes, Esdoornlaan 14, 7954 ER Rouveen, 0522 - 291957

 

Onderwijsassistente

G.M. van 't Slot-Jumelet, Tureluur 29, 8281 EX Genemuiden, 06 - 13128283

 

Logopediste

T. Kruidhof-Troost, Bernagie 19, 7944 NP Meppel, 0522 - 492641

 

Interieurverzorgsters

F. Dunnink-Huisman, Oude Rijksweg 192, 7951 DP Staphorst, 0522 - 463806

A. Lonsain-Brakke, Gemeenteweg 159a, 7951 CH Staphorst, 0522 - 461971

R. Mulder-Klein, Vaartweg 3, 7951 RA Staphorst, 0522 - 263554

 

Hulp bij handwerken

J. Hoeve-Spiker, Jan Arendsland 7, 7951 LD Staphorst, 0522 - 462678

J. Mussche-Vos, Oude Rijksweg 105, 7951 EB Staphorst, 0522 - 465117

K. Tuin-Bloemhof, Rechterensweg 24a, 7951 KW Staphorst, 0522 - 263114

 

Onderhoudsmedewerker

J. Compagner, Russcherland 17, 7951 HK Staphorst 0522 - 463618

 

10.6 Overige adressen

 

Inspectie van het Onderwijs

Info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

 

Vertrouwensinspecteur

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,

ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111311

 

Interne vertrouwenspersoon

C.M. Vos-van Manen, Gen. Eisenhowerlaan 59, 7951 AW Staphorst 0522-463287

Externe vertrouwenspersoon

J. Mussche, Hoogeweg 24, 7951 DV Staphorst. 0522-463951

G. Russcher, Moddergatsweg 2, 7951 NN Staphorst 0522-464785

 

Klachtencommissie regio Zwolle

Secr.: M.J. Boersma-Freeke, Binnendamseweg 7, 3381 GA Giessenburg

 

Verkeersouder

H. Tuin, Oude Rijksweg 178, 7951 DN Staphorst, 0522-464446

 

Schoolbegeleidingsdienst

Driestar-Educatief, Burg. Jamessingel, 2803 PD Gouda, 0182-540333

Regiokantoor Barneveld, Baron van Nagellstraat 136, 3771 LL Barneveld, 0342-425450

 

Jeugdgezondheidszorg

G.G.D Zwolle, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle, 038-4281500

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel

Hoogeweg 30, 7951 DV Staphorst, 0522-462447

 

Speciaal basisonderwijs

Eliƫzerschool, Hasselterdijk 33, 8043 PD Zwolle, 038-4226078

 

Speciaal onderwijs

Obadjaschool, Willem Barentsstraat 72, 8023 WS Zwolle, 038-4540642

 

Zorgloket

Mw. G.J. van Dam, Baron van Nagellstraat 136, 3771 LL Barneveld, 0342-425450

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (contactpersoon: mw. S. Snoei)

Wijkgebouw Carinova, Hoogeweg 30, 7951 DV Staphorst, 0522-462475

420