8. De resultaten van de school

8 De resultaten van de school

 

8.1 De zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistente, die ingezet wordt, helpt voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen.

 

8.2 Leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets (Cito) afgenomen.

Uit de uitslagen van deze toetsen blijkt dat leerresultaten bovengemiddeld zijn.

 

Score Centrale Eindtoets (Cito) basisonderwijs

 

Jaar

Doornveldschool

landelijk gemiddelde

2012

538,7

535,1

2013

542,5

535,1

2014

543,3

535,0

2015

543.0

535,3

2016

537,5

534,5

2017

540,8

535,2

2018 538,5 534,9

 

8.3 Verwijzingen voortgezet onderwijs

Aan de eind van het cursusjaar 2017/2018 hebben de 32 leerlingen van de Doornveldschool de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

Basisberoepsgerichte leerweg 02

Kaderberoepsgerichte leerweg 09

Gemengde leerweg/theoretische leerweg 09

Havo/vwo 12

 

8.3 Doublures

Het gemiddeld percentage doublures, inclusief verlengde kleuterperiode, van de afgelopen vier jaar is 0,4 %. Dit percentage ligt ruim binnen de normen van de inspectie.

8.4 Verwijzing speciaal basisonderwijs

In de achterliggende vier jaren is er van de Doornveldschool geen leerling verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs.

8.5 Onderwijstoezicht

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het cursusjaar 2015/2016 op de Doornveldschool een kwaliteitsonderzoek afgenomen. De inspectie beoordeelde alle onderzochte indicatoren als voldoende/goed.

8.6 Streefdoelen

 

STREEFDOELEN OP GROEPSNIVEAU

           
                 

minimumdoelen op individueel niveau

         
                 

groepen

1

2

3

4

5

6

7

8

                 
                 

Taal voor kleuters

B

B

           
 

c

c

           
                 

Rekenen voor kleuters

B

B

           
 

c

c

           
                 

Drie Minuten Toets

   

A

A

A

A

A

A

     

c

c

c

b

b

b

                 

AVI

   

M4

E5

M7

P

   
     

e3

e4

e5

e6

e7

P

                 

Leestechniek

   

B

         
     

c

         
                 

Leestempo

     

A

A

A

A

A

       

c

c

c

c

c

                 

Spelling

   

A

A

A

A

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Werkwoordspelling

           

A

A

             

c

c

                 

Woordenschat

   

B

B

B

A

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Begrijpend lezen

   

B

B

B

B

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Rekenen-Wiskunde

   

A

B

B

A

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Studievaardigheden

       

A

A

A

A

         

c

c

c

c

                 
417