8. De resultaten van de school

8.1 De zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistente, die ingezet wordt, helpt voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen.

 

8.2 Leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets (Cito) afgenomen.

Uit de uitslagen van deze toetsen blijkt dat leerresultaten bovengemiddeld zijn.

 Score Centrale Eindtoets (Cito) basisonderwijs

2016

537,5

534,5

2017

540,8

535,2

2018

538,5

534,9

2019

536,8

535,7

2020

Eindtoets niet afgenomen

-------

2021

539,7

534,5

2022

541,4

534,8

 

8.3 Verwijzingen voortgezet onderwijs

Aan de eind van het cursusjaar 2021-2022 hebben de 22 leerlingen van de Doornveldschool de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

Basisberoepsgerichte leerweg                               00

Kaderberoepsgerichte leerweg                              07

Gemengde leerweg/theoretische leerweg          01

Havo/vwo                                                                  14

 

8.3 Doublures

Het gemiddeld percentage doublures, inclusief verlengde kleuterperiode, van de afgelopen vier jaar is 1,6 %. Dit percentage ligt ruim binnen de normen van de inspectie.

 

8.4 Verwijzing speciaal basisonderwijs

In de achterliggende vier jaren zijn er van de Doornveldschool twee leerlingen verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs.

 

8.5 Onderwijstoezicht

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het cursusjaar 2021/2022 op de vijf Scholen met de Bijbel een kwaliteitsonderzoek afgenomen. De inspectie beoordeelde alle onderzochte indicatoren als voldoende. Hiermee is het basisarrangement met vier jaar verlengd.

 

8.6 Streefdoelen

 

STREEFDOELEN OP GROEPSNIVEAU

           
                 

minimumdoelen op individueel niveau

         
                 

groepen

1

2

3

4

5

6

7

8

                 
                 

Taal voor kleuters

B

B

           
 

c

c

           
                 

Rekenen voor kleuters

B

B

           
 

c

c

           
                 

Drie Minuten Toets

   

A

A

A

A

A

A

     

c

c

c

b

b

b

                 

AVI

   

M4

E5

M7

P

   
     

e3

e4

e5

e6

e7

P

                 

Leestechniek

   

B

         
     

c

         
                 

Leestempo

     

A

A

A

A

A

       

c

c

c

c

c

                 

Spelling

   

A

A

A

A

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Werkwoordspelling

           

A

A

             

c

c

                 

Woordenschat

   

B

B

B

A

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Begrijpend lezen

   

B

B

B

B

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Rekenen-Wiskunde

   

A

B

B

A

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Studievaardigheden

       

A

A

A

A

         

c

c

c

c

                 
417