VACATURES

een school die onderwijs biedt

 

Met ingang van Deo volente maandag 23 augustus zien we ons team graag aangevuld met een remedial teacher voor 3 schooltijden en een onderwijsassistent(e) voor 8 schooltijden.

Ook wil de school graag in contact komen met leerkrachten die kunnen vervangen tijdens ziekte of afwezigheid van een personeelslid.

De directeur, de heer B. Hoeve, is graag bereid een preciezere taakomschrijving te verstrekken. Met evenveel genoegen wil hij mogelijke vragen beantwoorden (0522-462633).

Sollicitaties, voorzien van cv en referenties, kunnen worden gestuurd naar de secretaris van het schoolbestuur, de heer R. Boessenkool, Buitenstouwe 6b, 7951 PL Staphorst. Het mag ook via het e-mailadres directie@hdstaphorst.nl.

Van sollicitanten wordt verwacht dat ze de grondslag van de schoolvereniging, Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, van harte onderschrijven.

De reactietermijn sluit woensdag 5 mei 2021.

1827