Onze boodschap

Het gezamenlijke verlangen van het team van de Doornveldschool is: Onderwijzen vanuit de collectieve ambitie WOORDenschat, een zaak van alle vakken. Bij opvoeding en onderwijs gaan we uit van de Bijbel: het Woord van God. God heeft de mens geschapen om te luisteren naar Hem, om te spreken met Hem, om te leven voor Hem en antwoord te geven aan Hem. Dat is goed en nuttig voor alle mensen. God gaf ons Zijn Woord. En Hij vraagt van ons een antwoord. Hij wil dat wij leven tot eer van Hem. Dat is heilzaam voor onszelf en voor de mensen met wie we omgaan. Vandaar: WOORDenschat, een zaak van alle vakken.

 

Daarom wordt aan de taalontwikkeling van de kinderen veel aandacht besteed. De leerkrachten zijn namelijk van mening dat de leerstofgebieden taal, begrijpend kijken, luisteren en lezen én woordenkennis enorm belangrijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs van de leerlingen. Als je steeds moet zoeken naar de juiste woorden, is dat voor de omgang met elkaar heel vervelend. En als je weinig woorden beschikbaar hebt, loop je op school heel gauw tegen heel veel problemen aan. De Nederlandse taal is binnen een schoolgemeenschap het belangrijkste onderwijskundig middel. Hoe meer woorden je kent, des te gemakkelijker je meer kennis verzamelt. Daarom is woordenschat, een zaak van alle vakken.

Wie zijnonze leerlingen?

De vijf Scholen met de Bijbel hanteren voor de leerlingen van de afzonderlijke basisscholen een eigen voedingsgebied. Het voedingsgebied van de Doornveldschool wordt gevormd door ‘de Streek’ en het buitengebied vanaf de A28 tot aan Dekkersland/Dekkersweg. 
 
Voor leerlingen die wonen aan de Oude Rijksweg ten westen van de Goudenregenstraat in Rouveen mag een keuze gemaakt worden tussen de Koning Willem-Alexanderschool, de Dr. Maarten Lutherschool en de Doornveldschool.
30 augustus 2021 - JacoHoeveFotografie 1030 augustus 2021 - JacoHoeveFotografie 176P6A08141 juli 2021 - JacoHoeveFotografie 10P1040468 (2)20210625_15062617 juni 2021 - JacoHoeveFotografie  217 juni 2021 - JacoHoeveFotografie  18530A0017C92A0049C92A0405530A0158Zuidweg 7 april 2021 3HD schoolgebouw + plein

Burgemeester Ten Kate reikt Anglia diploma uit aan (oud)leerlingen 

Burgemeester Ten Kate reikt Anglia diploma uit aan (oud)leerlingen 

Afscheid groep 8 van de Doornveldschool

Afscheid juf Van Binsbergen; een juf met wie je kunt lezen en schrijven!

Kanoën met groep 7 en 8 ;-)

Bezoek kamp Westerbork groep 8.

Waterfeest Na een warme, plakkerige zomerdag konden de leerlingen donderdagmiddag heerlijk afkoelen. Lekker onder de sproeier van de brandslang de hitte van je af laten glijden. Wat een feest.

Waterfeest Na een warme, plakkerige zomerdag konden de leerlingen donderdagmiddag heerlijk afkoelen. Lekker onder de sproeier van de brandslang de hitte van je af laten glijden. Wat een feest.

Pa Hooikammer en pa Mulder lezen voor aan kleuters ’t Is op de Doornveldschool al jarenlang de gewoonte dat tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari enkele vaders een prentenboek aan de kleuters voorlezen. Dit cursusjaar kwam het er nog niet van. Maar deze week was het zover. De kleuters hebben er verwachtingsvol naar uitgezien. De papa’s van Noa (Hooikammer) en Dinand (Mulder) niet minder. Beide vaders presenteerden vol overgave het prentenboek Coco kan het! En de kleuters volgden Coco’s belevenissen met open monden.  

Dit cursusjaar was er voor de leerlingen van de Doornveldschool geen schoolreis, geen gezamenlijke bosdag, maar wél ….. een enorm fijne, gezellige speldag. De kinderen konden vrijdag 11 juni genieten van een aantrekkelijk spellencircuit dat was opgezet op het speelplein en het grasveld rondom de school. Ondanks de flinke temperatuur was de inzet van de kinderen uitmuntend. Genieten van een potje hockey, dollen met de bumperball en concentreren op de schietschijf; het kon allemaal.

Dit cursusjaar was er voor de leerlingen van de Doornveldschool geen schoolreis, geen gezamenlijke bosdag, maar wél ….. een enorm fijne, gezellige speldag. De kinderen konden vrijdag 11 juni genieten van een aantrekkelijk spellencircuit dat was opgezet op het speelplein en het grasveld rondom de school. Ondanks de flinke temperatuur was de inzet van de kinderen uitmuntend. Genieten van een potje hockey, dollen met de bumperball en concentreren op de schietschijf; het kon allemaal.

Dit cursusjaar was er voor de leerlingen van de Doornveldschool geen schoolreis, geen gezamenlijke bosdag, maar wél ….. een enorm fijne, gezellige speldag. De kinderen konden vrijdag 11 juni genieten van een aantrekkelijk spellencircuit dat was opgezet op het speelplein en het grasveld rondom de school. Ondanks de flinke temperatuur was de inzet van de kinderen uitmuntend. Genieten van een potje hockey, dollen met de bumperball en concentreren op de schietschijf; het kon allemaal.

Herdenking fusillade bij oorlogsmonument Zuidweg, groep 8

Doornveldschool          Jan Arendsland 5           7951 LD                   Staphorst

779