Onze boodschap

Het gezamenlijke verlangen van het team van de Doornveldschool is: Onderwijzen vanuit de collectieve ambitie WOORDenschat, een zaak van alle vakken. Bij opvoeding en onderwijs gaan we uit van de Bijbel: het Woord van God. God heeft de mens geschapen om te luisteren naar Hem, om te spreken met Hem, om te leven voor Hem en antwoord te geven aan Hem. Dat is goed en nuttig voor alle mensen. God gaf ons Zijn Woord. En Hij vraagt van ons een antwoord. Hij wil dat wij leven tot eer van Hem. Dat is heilzaam voor onszelf en voor de mensen met wie we omgaan. Vandaar: WOORDenschat, een zaak van alle vakken.

 

Daarom wordt aan de taalontwikkeling van de kinderen veel aandacht besteed. De leerkrachten zijn namelijk van mening dat de leerstofgebieden taal, begrijpend kijken, luisteren en lezen én woordenkennis enorm belangrijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs van de leerlingen. Als je steeds moet zoeken naar de juiste woorden, is dat voor de omgang met elkaar heel vervelend. En als je weinig woorden beschikbaar hebt, loop je op school heel gauw tegen heel veel problemen aan. De Nederlandse taal is binnen een schoolgemeenschap het belangrijkste onderwijskundig middel. Hoe meer woorden je kent, des te gemakkelijker je meer kennis verzamelt. Daarom is woordenschat, een zaak van alle vakken.

Wie zijnonze leerlingen?

De vijf Scholen met de Bijbel hanteren voor de leerlingen van de afzonderlijke basisscholen een eigen voedingsgebied. Het voedingsgebied van de Doornveldschool wordt gevormd door ‘de Streek’ en het buitengebied vanaf de A28 tot aan Dekkersland/Dekkersweg. 
 
Voor leerlingen die wonen aan de Oude Rijksweg ten westen van de Goudenregenstraat in Rouveen mag een keuze gemaakt worden tussen de Koning Willem-Alexanderschool, de Dr. Maarten Lutherschool en de Doornveldschool.
6 november 2020 - Doornveldschool 0076 november 2020 - Doornveldschool 003Anglia diploma’s 2020 - Doornveldschool 019Anglia diploma’s 2020 - Doornveldschool 017Anglia diploma’s 2020 - Doornveldschool 0011 juni 2019 0051 juni 2019 004Zuidweg 7 april 2021 3Zuidweg 7 april 2021 4Zuidweg 7 april 2021 5

’t Was de week van het Nationaal Schoolontbijt. De Doornveldschool koos er deze keer echter voor om dit smakelijke, energierijke ontbijt door de ouders thuis te laten verzorgen. En daar zijn ze uitmuntend in geslaagd. Toch was er in de pauze voor alle meisjes en jongens een ovenverse krentenbol van bakkerij Slager. En dat was verrassend smullen!

’t Was de week van het Nationaal Schoolontbijt. De Doornveldschool koos er deze keer echter voor om dit smakelijke, energierijke ontbijt door de ouders thuis te laten verzorgen. En daar zijn ze uitmuntend in geslaagd. Toch was er in de pauze voor alle meisjes en jongens een ovenverse krentenbol van bakkerij Slager. En dat was verrassend smullen!

De schoolvlag van de Doornveldschool was verruild voor de Union Jack toen de oud-groep-achters dinsdagmiddag (15 september) met z’n 31en nog eenmaal samen kwamen op hun eens zo vertrouwde thuishonk. Een uur later vertrokken ze - gepast trots - met het welverdiende Anglia diploma en de intern nog resonerende loftuiting en gelukwens van burgemeester G.J. Kok.

De schoolvlag van de Doornveldschool was verruild voor de Union Jack toen de oud-groep-achters dinsdagmiddag (15 september) met z’n 31en nog eenmaal samen kwamen op hun eens zo vertrouwde thuishonk. Een uur later vertrokken ze - gepast trots - met het welverdiende Anglia diploma en de intern nog resonerende loftuiting en gelukwens van burgemeester G.J. Kok.

De schoolvlag van de Doornveldschool was verruild voor de Union Jack toen de oud-groep-achters dinsdagmiddag (15 september) met z’n 31en nog eenmaal samen kwamen op hun eens zo vertrouwde thuishonk. Een uur later vertrokken ze - gepast trots - met het welverdiende Anglia diploma en de intern nog resonerende loftuiting en gelukwens van burgemeester G.J. Kok.

Schoolgebouw Doornveldschool

Schoolgebouw Doornveldschool

Herdenking fusillade bij oorlogsmonument Zuidweg, groep 8

Herdenking fusillade bij oorlogsmonument Zuidweg, groep 8

Herdenking fusillade bij oorlogsmonument Zuidweg, groep 8

779