Onze boodschap

Het onderwijs op de Doornveldschool wordt richting gegeven vanuit de missie WOORDenschat, een zaak van alle vakken. Aan de taalontwikkeling van de kinderen wordt veel aandacht besteed. De leerkrachten zijn namelijk van oordeel, dat de leerstofgebieden taal, begrijpend kijken, luisteren en lezen én woordenkennis enorm belangrijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs van de leerlingen. Als je steeds moet zoeken naar de juiste woorden, is dat voor de omgang met elkaar heel vervelend. En als je weinig woorden beschikbaar hebt, loop je op school heel gauw tegen heel veel problemen aan. De Nederlandse taal is binnen een schoolgemeenschap het belangrijkste onderwijskundig middel. Hoe meer woorden je kent, des te gemakkelijker je meer kennis verzamelt. Daarom is woordenschat een zaak van alle vakken.

Maar er is meer. Bij opvoeding en onderwijs gaan we uit van de Bijbel, het Woord van God. God heeft de mens geschapen om te luisteren naar Hem, om te leven voor Hem en antwoord te geven aan Hem. Dat is goed en nuttig voor alle mensen. God gaf ons Zijn Woord. En Hij vraagt van ons een antwoord. Hij wil dat wij leven tot eer van Hem. Dat is heilzaam voor onszelf en voor de mensen met wie we omgaan. Daarom is WOORDenschat een zaak van alle vakken.

Wie zijnonze leerlingen?

De vijf Scholen met de Bijbel hanteren voor de leerlingen van de afzonderlijke basisscholen een eigen voedingsgebied. Het voedingsgebied van de Doornveldschool wordt gevormd door ‘de Streek’ en het buitengebied vanaf de A28 tot aan Dekkersland/Dekkersweg. 
 
Voor leerlingen die wonen aan de Oude Rijksweg ten westen van de Goudenregenstraat in Rouveen mag een keuze gemaakt worden tussen de Koning Willem-Alexanderschool, de Dr. Maarten Lutherschool en de Doornveldschool.
HD schoolKleuterplein4 oktober 2016 - Jaco Hoeve Fotografie 0014 oktober 2016 - Jaco Hoeve Fotografie 0054 oktober 2016 - Jaco Hoeve Fotografie 0104 april 2016 0124 april 2016 0044 april 2016 01622 oktober 2016 00922 oktober 2016 007

Schoolgebouw Doornveldschool

Kleuterplein Doornveldschool

Dierendag 4 oktober 2016

Dierendag 4 oktober 2016

Dierendag 4 oktober 2016

Adoptie oorlogsmonument aan de Zuidweg, 4 april 2016 (groep 8)

Adoptie oorlogsmonument aan de Zuidweg, 4 april 2016 (groep 8)

Adoptie oorlogsmonument aan de Zuidweg, 4 april 2016 (groep 8)

Presentatie van een nieuwe reeks Bas-prentenboeken met Dagmar Stam en Liesbeth van Binsbergen 24 oktober 2016 (groepen 1 en 2)

Presentatie van een nieuwe reeks Bas-prentenboeken met Dagmar Stam en Liesbeth van Binsbergen 24 oktober 2016 (groepen 1 en 2)

779