Onze boodschap

Het onderwijs op de Doornveldschool wordt richting gegeven vanuit de missie WOORDenschat, een zaak van alle vakken. Aan de taalontwikkeling van de kinderen wordt veel aandacht besteed. De leerkrachten zijn namelijk van oordeel, dat de leerstofgebieden taal, begrijpend kijken, luisteren en lezen én woordenkennis enorm belangrijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs van de leerlingen. Als je steeds moet zoeken naar de juiste woorden, is dat voor de omgang met elkaar heel vervelend. En als je weinig woorden beschikbaar hebt, loop je op school heel gauw tegen heel veel problemen aan. De Nederlandse taal is binnen een schoolgemeenschap het belangrijkste onderwijskundig middel. Hoe meer woorden je kent, des te gemakkelijker je meer kennis verzamelt. Daarom is woordenschat een zaak van alle vakken.

Maar er is meer. Bij opvoeding en onderwijs gaan we uit van de Bijbel, het Woord van God. God heeft de mens geschapen om te luisteren naar Hem, om te leven voor Hem en antwoord te geven aan Hem. Dat is goed en nuttig voor alle mensen. God gaf ons Zijn Woord. En Hij vraagt van ons een antwoord. Hij wil dat wij leven tot eer van Hem. Dat is heilzaam voor onszelf en voor de mensen met wie we omgaan. Daarom is WOORDenschat een zaak van alle vakken.

Wie zijnonze leerlingen?

De vijf Scholen met de Bijbel hanteren voor de leerlingen van de afzonderlijke basisscholen een eigen voedingsgebied. Het voedingsgebied van de Doornveldschool wordt gevormd door ‘de Streek’ en het buitengebied vanaf de A28 tot aan Dekkersland/Dekkersweg. 
 
Voor leerlingen die wonen aan de Oude Rijksweg ten westen van de Goudenregenstraat in Rouveen mag een keuze gemaakt worden tussen de Koning Willem-Alexanderschool, de Dr. Maarten Lutherschool en de Doornveldschool.
HD schoolKleuterplein27 juni 2017 5227 juni 2017 3327 juni 2017 3127 juni 2017 2627 juni 2017 2527 juni 2017 0627 juni 2017 05

Schoolgebouw Doornveldschool

Kleuterplein Doornveldschool

Dinsdag 27 juni hielden we de jaarlijkse Bosdag. De kinderen genoten van de verschillende spelletjes.

De lunch bestond uit ruim 1000 pannenkoeken die door (groot) moeders vers gebakken waren.

Mmm...lekkere pannenkoek!

Even op de foto tijdens Bosdag 2017.

's Middags hebben de onderbouwleerlingen zich vermaakt met zand en water op het bosvijverstrand. De bovenbouwleerlingen speelden het Chaosspel. Kijk mee.

Lekker drinken en uitrusten!

BOSDAG 2017

779