Onze boodschap, de missie

Het gezamenlijke verlangen van het team van de Doornveldschool is:

Onderwijzen vanuit de collectieve ambitie WOORDenschat, een zaak van alle vakken. Bij opvoeding en onderwijs gaan we uit van de Bijbel: het Woord van God. God heeft de mens geschapen om te luisteren naar Hem, om te spreken met Hem, om te leven voor Hem en antwoord te geven aan Hem. Dat is goed en nuttig voor alle mensen. God gaf ons Zijn Woord. En Hij vraagt van ons een antwoord. Hij wil dat wij leven tot eer van Hem. Dat is heilzaam voor onszelf en voor de mensen met wie we omgaan. Daarom is WOORDenschat een zaak van alle vakken.

Maar er is meer. Aan de taalontwikkeling van de kinderen wordt veel aandacht besteed. De leerkrachten zijn namelijk van mening dat de leerstofgebieden taal, begrijpend kijken, luisteren en lezen én woordenkennis enorm belangrijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs van de leerlingen. Als je steeds moet zoeken naar de juiste woorden, is dat voor de omgang met elkaar heel vervelend. En als je weinig woorden beschikbaar hebt, loop je op school heel gauw tegen heel veel problemen aan. De Nederlandse taal is binnen een schoolgemeenschap het belangrijkste onderwijskundig middel. Hoe meer woorden je kent, des te gemakkelijker je meer kennis verzamelt. Daarom is woordenschat een zaak van alle vakken.

 

WOORDenschat, een zaak van alle vakken; dat geeft ons team richting, ruimte, daadkracht, energie, structuur, voldoening en rust.

 

De leerkrachten van de Doornveldschool willen graag dagelijks al hun leerlingen ‘zien’ en hen op hun kracht en zwakte begeleiden en inspireren. De onderwijskundige aanpak is doelgericht en opbrengstbewust. De leerkracht doet ertoe.

De onderwijsboodschap van de Ds. Harmen Doornveldschool is zichtbaar gemaakt in een logo: een afbeelding, waaraan je de school kunt herkennen. Daarin is ook te zien, dat we als leerkrachten, leerlingen en ouders heel veel samen doen. En dat we proberen op een fijne manier met elkaar om te gaan, als een (h)echte familie. En dat we de talenten, die de Heere ons heeft gegeven op de juiste manier zo goed mogelijk proberen te gebruiken. De basis van het beeldmerk is een honingraat. Een bijenvolk kenmerkt zich door samenwerking en een gemeenschappelijk doel. Het is ons streven om samen God te dienen en ons leven naar Hem te richten. Het onderwijzend personeel heeft hierin een dubbelrol in het voorleven. Zij dienen samen als voorbeeld. Het gaat erom in een goede verstandhouding met de leerlingen te komen tot een verantwoorde vorm van onderwijs. Net zoals een bijenvolk samenwerkt. Ieder individu weet zijn taak. Dit is ook een voorbeeld voor het verdere leven van de leerlingen - iets dat de school hen meegeeft.

De honingraat is hier een symbolisch draagvlak van de christelijke basis: christelijk onderwijs voor het leven naar Gods Woord. Het vindt zijn weerslag in diverse richtingen van de samenleving.

De vorm is ook een kruispunt van wegen; een platform van samenkomst en vertrek. Ieder in een eigen richting. Er is een duidelijke structuur, maar ieder vormpje heeft een individueel eigen karakter. Een eigen persoonlijkheid. Het is samenwerking in geborgen sfeer. Het kan een roer zijn. Het heeft ook diepgang (schaduw); diepte en verdieping. Het Woord staat centraal. WOORDenschat, een zaak van alle vakken.

De zes richtingen of vlakken zijn symbolisch voor alle vakken. Groenblauw staat voor groei en ontwikkeling. De kleur oranje appelleert aan de honing. Het gestileerde bijtje is een versterking van het honingraatidee.  Het bijenvolk trekt van de ene locatie naar de andere, neemt overal materialen mee en laat overal sporen na.

De Ds. Harmen Doornveldschool is een van de vijf Scholen met de Bijbel in Staphorst. De school werd op 4 februari 1981 geopend door burgemeester F. Niemeijer. De naam van de school herinnert aan de grondlegger van het christelijk onderwijs ter plaatse,  ds. Harmen Doornveld (1839-1923).

402